Spoľahlivosť a zodpovednosť

Každá rodina si vytvára vlastný hodnotový systém, ktorý ovplyvňuje výchovu detí.

Načo sa hlavne zamerať? 

  • Ukážte dieťaťu vaše čestné postoje, zodpovedný prístup k povinnostiam a cit pre spravodlivosť, pretože vy ste pre nich vzorom, ktorý budú nasledovať prostredníctvom hry Je to zodpovedné a správne?

  • Spoločne si určte, ktoré aktivity má v konkrétny deň dieťa zvládnuť, priradíte im určitý stupeň priority. Vaše dni budú organizovanejšie vďaka hrám Zvládnem to sám a Poďme to upratať.

  • Pri výchove k zodpovednosti je dôležité si uvedomiť, že môžete pre dieťa veľa urobiť, ak budete správne reagovať na jeho drobné nehody, chyby, či omyly vhodná je hra Sila dobrého slova.

    V knižke sa nachádza spolu 13 vybraných hier.    
    Cena knižky s prílohami: 12 € (s DPH).

 

Ďalšie knižky zo sady: