Počúvanie a vyjadrovanie sa

Schopnosti detí v tejto oblasti sú odrazom ich mentálneho vývinu, vývinových špecifík, ale i tréningu v podobe cieleného rozvíjania. 

Načo sa hlavne zamerať?

  • Buďte im vzorom: Deti sa zväčša učia rôzne veci tak, že ich napodobňujú. To neplatí len pri domácich prácach či vykonávaní nejakej športovej aktivity, ale aj pri komunikácii.

  • Vysvetlite dieťaťu ako a kedy rozprávať. Zdôraznite dôležitosť počúvať iných. Pre rozvoj dieťaťa sú nápomocné vybrané hry Zopakuj príbeh, Hľadanie pokladu, Šašo a hra Slušné správanie.

  • Pokúste sa neopravovať nesprávnu výslovnosť alebo nevhodne použitý výraz dieťaťa na verejnosti. Rozvíjajte správne pochopenie slov hrou Mladý fotograf.

  • Učte ich byť pri rozhovore empatickými. Schopnosť rešpektovať názory niekoho iného a vcítiť sa do jeho kože vytvára priestor pre vzájomné porozumenie. Pre rozvoj dieťaťa je nápomocná hra Vyber správnu tvár Prišiel k nám Mimi.

    V knižke sa nachádza spolu 22 vybraných hier. 
    Cena knižky s prílohami: 13,20 € (s DPH).

Ďalšie knižky zo sady: