Orientovanie na výsledok a organizovanosť

Rodina je miestom istoty a vzájomného spolužitia, je to bezpečný prístav pre každého jej člena; je to miesto, kde žijete spolu, nielen vedľa seba. Byť organizovaný, vedieť si správne a efektívne rozplánovať svoj čas je v súčasnej dobe veľmi cenná zručnosť. 

Na čo sa hlavne zamerať?

  • Nechajte dieťa podieľať sa na bežnom chode domácnosti. Zapájajte ho do drobných domácich prác zvládnuteľných v jeho veku. Pripravili sme to pre vás v hrách Domáce práce a Nezabudni.

  • Ak sa dieťa pustí do plnenia nejakej úlohy, podporujte ho, aby ju urobilo kontinuálne bez prerušovania. Ak je úloha náročnejšia, dohodnite si, kedy bude mať dieťa prestávku. Cieľom je, aby sa počas plnenia jednej úlohy, nevenovalo ničomu inému. Práve túto schopnosť rozvíjame v hre Rastlinka

  • Veďte deti k tomu, aby začali vnímať čas, časové intervaly - minúta, hodina, deň, týždeň, .... Pripravili sme pre vás skvelé hry s názvami Časové intervaly a Rodinný kalendár.

    V knižke sa nachádza spolu 11 vybraných hier.
    Cena knižky s prílohami 12 € (s DPH).

Ďalšie knižky zo sady: