Digitálne knižky na rozvoj detí vo veku 5 - 8 rokov

Každú hodinu, ktorú strávite s vašim dieťaťom, považujte za merateľnú investíciu do budúcnosti.
Pozrite si knižky, vyjadrenie detskej psychologičky a recenzie rodičov nižšie na tejto stránke.

Odporúčanie psychologičky

Veľmi vítam možnosť  zlepšovania komunikačných schopností u detí využitím práve uvedenej publikácie. Úlohy v nej sú presne zadefinované, sú tam uvedené pomôcky, hodnotiace škály. 
Pomôcky sú 
názorné, čo uľahčí prácu s dieťaťom rôzneho veku.
A nemôžem zabudnúť ani na fakt, že pri vypracovávaní úloh sa bude posilňovať vzťah rodič dieťa, pretože v tejto uponáhľanej dobe veľa času na kooperáciu rodiča s dieťaťom nezostáva."
PhDr. Kata Piačková, klinická psychologička pre deti a mladistvých na knižku Počúvanie a vyjadrovanie sa

Štyri knižky obsahujú spolu 63 hier pre rozvoj dieťaťa v rodine vo veku od 5 do 8 rokov.

Každá knižka v digitálnej podobe obsahuje:
  • Presné návody k hrám a činnostiam, ktoré slúžia ako inštruktáž pre rodiča. 
  • Informácie pre rodičov o vybranej oblasti rozvoja.
  • Úvod ako sa začať hrať s cieleným rozvojom v danej téme.
  • Detailne vysvetlené hry, ktoré môžete začať hneď hrať.
  • Každá hra obsahuje cieľ, detailný opis a spôsob hodnotenia výsledku.
  • Farebné prílohy vhodné na tlač, k vybraným hrám.
  • Odporúčania ako dlhodobo rozvíjať danú oblasť a merať napredovanie dieťaťa.
  • Knihy majú pridelené ISBN 978-80-973712-0-3
  • Možnosť bezplatne získať darčekové venovanie, ktoré si jednoducho vytlačíte. 

Recenzie od rodičov

Chcem sa opýtať: kamkacik@kamkacik.sk

Na všetky uvádzané knižky sa vzťahujú autorské práva. Ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.